Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2021

LỜI GÓP Ý

Hình ảnh
Lời góp ý, cho đi hay trao ra tâm giúp đỡ rất quan trọng, nên trước khi muốn đưa ra cho một ai đó thì bạn hãy thay đổi bản thân mình trước tiên.  Điều thứ 1  Thay vì đánh giá người khác, hoặc sự vật sự việc nào đó dựa trên cảm nhận tức thì, mình hãy chuyển góc nhìn 1 chút xíu về một hay vài điểm mà người đối diện họ có mà mình lại bị thiếu. Nói cách khác là mình hãy mở lòng với người đối diện thì mình mới có những cuộc nói chuyện thật sự cởi mở và thoải mái. Lúc này mình mới có cơ hội để khai thác nhiều điều hay từ người đối diện.  Điều thứ 2, quan trọng hơn hết là khi góp ý  cho một ai đó không phải chỉ là chê và chê. Trước hết bạn hãy ghi nhận về những điều mà họ đã làm rất tốt. Và nếu mình có đưa ra điều góp ý về những điểm chưa tốt thì mình cũng nên có một vài giải pháp và chú ý tới ngôn từ mà mình sẽ sử dụng khi góp ý. Ở đây nói đến kĩ năng nói chuyện và dùng vốn từ của mình một cách chân thành và khiêm tốn. Bởi không phải ai cũng có thể chấp nhận những lời góp ý thẳng thắn và nặn