Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2021

NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH ĐỂ TẠO RA MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP

Hình ảnh
    Một môi trường làm việc chuyên nghiệp là điều ai cũng mong muốn khi bắt đầu làm việc ở bất kỳ đâu. Đa số các bạn khi được phỏng vấn đều bày tỏ mong muốn được làm việc trong môi trường “chuyên nghiệp”, còn đối với những người đã đi làm thì họ luôn yêu cầu công ty tạo môi trường làm việc “chuyên nghiệp”. Môi trường làm việc chuyên nghiệp luôn coi trọng yếu tố con người Rất nhiều công ty không cho nhân viên của mình là “người lao động” mà họ gọi đó là những “người đồng hành” cùng mình. Họ cho rằng, con người chính là tài sản quý giá nhất, là nền tảng cho sự phát triển của công ty và không ngừng quan tâm việc đầu tư phát triển con người. Qua đó, công ty sẽ luôn quan tâm, đầu tư vào việc phát triển con người, xem đây cũng là một trong những chiến lược phát triển lâu dài của công ty.  Ngoài lương thưởng thì chính sách đào tạo, phát triển cũng được nhân viên coi đó là chế độ đãi ngộ, là lý do mà họ “đầu quân” và gắn bó lâu dài. Hiểu theo nghĩa của người làm nhân sự,  môi tr