Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2021

XUNG ĐỘT - MÂU THUẪN & CẠNH TRANH TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Hình ảnh
  Khái niệm Xung đột là gì? Xung đột  là quá trình trong đó một bên nhận ra quyền lợi của mình hoặc đối lập, hoặc bị ảnh hưởng bởi một bên khác. Xung đột có thể mang đến những kết quả tiêu cực hoặc tích cực, phụ thuộc vào bản chất và cường độ của nó. Xung đột là điều không thể tránh khỏi trong môi trường làm việc. Các cuộc xung đột có thể phát sinh giữa các đồng nghiệp giám sát và cấp dưới hoặc giữa các nhân viên với các đối tác bên ngoài, chẳng hạn như: khách hàng, nhà cung cấp và cơ quan quản lý. Cạnh tranh là gi? Cạnh tranh xảy ra khi hai hay nhiều cá nhân hoặc nhóm theo đuổi mục tiêu mà mục tiêu này có thể được đạt tới chỉ bởi một phía (cá nhân hoặc nhóm). Cạnh tranh làm tăng lên sự khuấy động, sự thức tỉnh, và sự động viên. Điều này làm năng suất tăng lên. Sự giống và khác nhau giữa xung đột và cạnh tranh Cạnh tranh và xung đột khác nhau về mức độ lợi ích cá nhân của mỗi bên. Sự khác biệt nhỏ này có một kết cục quan trọng cho thành công của nhóm hay tổ chức. C

NHÂN SỰ - THÍCH NGHI VÀ LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

Hình ảnh
Một doanh nghiệp muốn hoạt động và phát triển ổn định phải có sự đóng góp của rất nhiều nguồn lực khác nhau. Trong đó, nguồn lực quan trọng nhất , quyết định đến sự thành bại của tổ chức đó là NHÂN SỰ. VAI TRÒ CỦA NHÂN SỰ Hiểu một cách đơn giản thì nguồn nhân lực bao gồm tất cả những người đã và đang làm việc trong tổ chức, doanh nghiệp ở tất cả các vị trí khác nhau. Họ là lực lượng tham gia chính vào các hoạt động của tổ chức, là những chủ thể quan trọng trong việc sáng tạo và phát huy những thế mạnh của doanh nghiệp. Với bất kỳ tổ chức nào thì nhân lực cũng là nguồn lực cần thiết và quan trọng nhất, có vai trò quyết định đến lợi nhuận và sự phát triển của công ty.  Tất cả nhân sự đều phải có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe và an toàn của bản thân.Họ phải có kiến thức cơ bản về công việc minh đang làm, ý thức được trách nghiệm của minh để thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp Để có thể biết được cách bảo vệ bản thân tại nơi làm việc đung cách, thì tất cả nhân sự đều có quyền đượ

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN – GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN GIỎI

Hình ảnh
VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ Trong thời buổi ngày càng phát triển, các công ty thường đề cao tầm quan trọng của quản lý trong công việc. Vậy vai trò của quản lý là gì? Người quản lý là đại diện của công ty, có trách nhiệm dẫn dắt tất cả hoặc một mảng nào đó của doanh nghiệp để giúp công ty đạt được mục tiêu. Họ sẽ phân bổ, hướng dẫn công việc hợp lý đến các nhân viên/ đồng nghiệp để có thể sử dụng được nguồn lực , nguồn tài nguyên tốt nhất có thể. Những người quản lý cần phải có kỹ năng và kiến thức nhất định để có thể điều hành và giải quyết những rắc rối, xung đột trong công ty. Họ cũng đồng thời là người chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật. Một trong những điều tốt nhất mà người quản lý cần làm đó là phải nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình trong quá trình làm việc nhóm với mọi người. Chỉ có hiểu rõ chính bản thân mình thì người quản lý mới xác định được phương cách lãnh đạo riêng và tìm hiểu xem liệu nó có phù hợp với nhóm mà mình đang quản lý

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC LÀ GÌ ?

Hình ảnh
  Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế xã hội bên cạnh việc giữ chân nhân viên bằng thu nhập các chế độ đãi ngộ tốt thì điều kiện về môi trường làm việc cũng là một trong những lý do để nhân viên gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Tất cả nhân viên đều được có quyền lợi được làm việc trong môi trường tốt nhất. Điều này áp dụng cho toàn bộ các loại mô hình công ty, dù lớn hay nhỏ. Nó cũng áp dụng cho tất cả các loại hợp đồng lao động , ngắn hạn hay dài hạn. Điều này nằm trong bộ luật môi trường làm việc của sở môi trường sức khỏe người lao động Thụy Điển. Tất cả các chủ doanh nghiệp đều phải có trách nhiệm giống như nhau, nhưng các biện pháp có thể khác nhau phụ thuộc vào mức độ rủi ro và bức tranh toàn phần của từng doanh nghiệp. Môi trường làm việc của những loại mô hình khác nhau cũng sẽ tạo ra nhiều biện pháp hoạt động khác nhau. Ví dụ công ty sản xuất và công ty dịch vụ sẽ có môi trường sinh hoạt khác nhau. Chính vì vậy, cục môi trường sức khỏe người lao động tại