AFFÄRSPLANLập kế hoạch kinh doanh giúp bạn phát triển ý tưởng kinh doanh và đặt mục tiêu cho doanh nghiệp của mình. Bạn cũng có thể sử dụng kế hoạch kinh doanh để bán ý tưởng của mình cho các nhà đầu tư, nhà cung cấp, ngân hàng và các bên quan tâm khác.

Kế hoạch kinh doanh là một tài liệu mô tả công ty để những người khác có thể dễ dàng hiểu được ý tưởng của công ty và ai là người đứng sau công ty. Tài liệu có thể nhìn theo nhiều cách khác nhau nhưng thường luôn chứa các phần về ý tưởng, khách hàng và mô hình kinh doanh của công ty.

Kế hoạch kinh doanh được gọi ví như bản đồ cho tương lai của công ty và tạo điều kiện thuận lợi cho bạn khi gặp ngân hàng, nhà đầu tư hoặc tại một cuộc họp với cố vấn. Kế hoạch kinh doanh giúp bạn suy nghĩ thấu đáo về công ty và doanh nghiệp của bạn để cho ra những quyết định đung đắn.

Những câu hỏi thường cho bạn rất nhiều quan niệm , ý tưởng đồng thời hướng dẫn bạn đi tới những kiến thức mới để mở đường cho bạn thấy rõ hơn về định hướng của doanh nghiệp.

Điều gì là quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn?

Bạn muốn đạt được điều gì với doanh nghiệp của mình?

Bạn muốn công ty được điều hành như thế nào?

 

Trong mẫu kế hoạch kinh doanh, mình đã chọn chia nó thành 14 vấn đề quan trọng để giúp các bạn tham khảo một cách dễ dàng nhất.

1. Khái niệm kinh doanh / Doanh nghiệp

Mô tả hoạt động và lịch sử của công ty.

2. Tầm nhìn

Mô tả những gì bạn muốn đạt được với công ty của bạn.

3. Mục tiêu

Mô tả mục tiêu của công ty trong thời gian 3-5 năm.

4. Khách hàng

Mô tả khách hàng của bạn là ai

5. Thị trường

Mô tả khu vực địa lý và / hoặc ngành mà các sản phẩm / dịch vụ sẽ được bán

6. Cạnh tranh

Mô tả tình hình cạnh tranh trông như thế nào.

7. Sản phẩm

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

8. Bán, thanh toán, giao hàng

Mô tả cách thức hàng hóa / dịch vụ của công ty được bán, được thanh toán và được giao / cung cấp?

9. Tiếp thị

Mô tả cách bạn xử lý / thông báo về những ưu đãi của công ty tới khách hàng.

10. Mô hình kinh doanh

Mô tả mô hình kinh doanh của bạn trông như thế nào.

11. Các nguồn lực và / hoặc điều kiện quan trọng

Mô tả các nguồn lực và / hoặc điều kiện nào là quan trọng đối với công ty của bạn.

12. Kinh doanh bền vững

Mô tả khái niệm kinh doanh của bạn tạo ra giá trị theo cách nào từ quan điểm bền vững.

13. Doanh nhân / Nhóm

Mô tả đội ngũ đằng sau công ty và cách các bạn bổ sung cho nhau.

14. Phân tích

Điểm mạnh / điểm yếu của bạn là gì? Bạn có thể nhìn thấy những cơ hội nào ở thế giới bên ngoài trong tương lai? Có những mối đe dọa trong tương lai mà bạn cần xem xét không?

 

Link tham khảo

Thử tính lương công nhân , lợi nhuận , giá sản phẩm : https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut

Link download bản mẫu kế hoạch kinh doanh tiếng Thụy Điển :updating...

 

 

 

Bài đăng phổ biến từ blog này

XUNG ĐỘT - MÂU THUẪN & CẠNH TRANH TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

LỜI GÓP Ý

NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH ĐỂ TẠO RA MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP